I'd suggest that we avoid telling any scary...

Viết Lại Câu I'd suggest that we avoid telling any scary stories with...

0
Viết Lại Câu

I'd suggest that we avoid telling any scary stories with Janet around. She’s a bit unstable and
could get hysterical.
A. It is no fun to tell frightening stories to Janet, who is not very stable mentally, because she only laughs
instead of getting scared.
B. Janet has trouble keeping her emotions under control, especially when she is told frightening stories.
C. Since Janet is somewhat unbalanced, the only way to make her laugh is by telling stories, but we should
avoid scary ones as they might cause her to panic.
D. Janet is somewhat mentally unbalanced and might easily become uncontrollably emotional, so let’s not
tell frightening stories in her presence.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải
- Unstable / ʌnˈsteɪbl /(adj): bất ổn, không ổn định
- Hysterical / hɪˈsterɪkl (adj): kích động, phát cuồng
Tôi gợi ý rằng chúng ta nên tr|nh kể cho Jane nghe bất cứ câu chuyện đáng sợ nào. Cô ấy hơi bất ổn và có thể
trở nên kích động
A. Không có gì vui khi kể những câu chuyện đáng sợ cho Janet, người không ổn định lắm vì cô ấy chỉ cười
thay vì trở nên sợ hãi (chưa thực sự diễn đạt hết ý của câu gốc)
B. Janet gặp vấn đề kiểm soát cảm xúc, đặc biệt khi cô ấy được kể những câu chuyện đáng sợ (chưa thực sự
diễn đạt hết ý của câu gốc)
C. Vì Janet hơi mất cân bằng, cách duy nhất khiến cô ấy cười là kể chuyện, nhưng chúng ta nên tá|nh kể
những câu chuyện đáng sợ vì chúng có thể khiến cô ấy sợ hãi (sai nghĩa)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP