I don’t believe a word he says I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I don’t believe a word he says. I think he ______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I don’t believe a word he says. I think he ________.
A.is laying B.lied C.telling the lie D.is lying

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
câu được chia ở thì hiện tại đơn
ð b sai (quá khứ đơn) c sai (sai ngữ pháp)
- to lay- laying: đặt, để/ đẻ trứng
- to lie- lying: nói dối
chọn d (tôi không tin được lời nào anh ta nói. tôi nghĩ anh ta đang nói dối)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP