When I came the salesperson was _______ to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng When I came, the salesperson was _______ to the c...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

When I came, the salesperson was _______ to the customers how to use a new kind of
washing machines.
A.demonstrating B.teaching C.exposing D.playing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- demonstrate something (to somebody): thể hiện, chứng tỏ
eg: let me demonstrate to you some of the difficulties we are facing.
- teach smb smt : dạy ai cái gì
- expose something to somebody: vạch trần, làm lộ
eg: he did not want to expose his fears and insecurity to anyone
ð khi tôi đến, người bán hàng đang hướng dẫn khách hàng cách sử dụng loại máy giặt mới
chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP