My brother is intelligent but he ____common sense...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My brother is intelligent but he ____common sense...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- miss (v): nhớ ai đó/ bỏ lỡ cái gì
- fail (v): trượt (kì thi)
- lack (v): thiếu cái gì
ð em trai tôi rất thông minh nhưng nó thiếu kinh nghiệm sống

chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP