Khi nói về bộ ba mở đầu 5'AUG3'...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về bộ ba mở đầu (5'AUG3') của mAR...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về bộ ba mở đầu (5'AUG3') của mARN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Bộ ba mở đầu nằm ở đầu 3/ của phân tử mARN.
B. Bộ ba mở đầu mang thông tin quy định axit amin mêtiônin và là tín hiệu mở đầu cho quá trình dịch mã.
C. Bộ ba mở đầu không quy định tổng hợp axit amin.
D. Bộ ba mở đầu mang thông tin quy định tổng hợp axit amin lizin.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Xét các phát biểu của đề bài:
A sai vì bộ ba mở đầu nằm ở đầu 5' của mARN
C, D sai vì bộ ba mở đầu ở sinh vật nhân thực mang
thông tin quy định axit amin mêtiônin và là tín hiệu
mở đầu cho quá trình dịch mã.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP