Khi nói về nguồn cung cấp nitơ cho...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Khi nói về nguồn cung cấp nitơ cho cây có ba...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Khi nói về nguồn cung cấp nitơ cho cây có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nguồn vật lí - hoá học: sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá nitơ phân tử thành nitrat.
II. Quá trình cố định nitơ được thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh.
III. Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn trong đất.
IV. Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cả 4 phát biểu trên chính là những nguồn cung cấp nitơ cho cây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP