Trong quá trình truyền tin qua xináp điện...

Cảm Ứng Trong quá trình truyền tin qua xináp, điện thế hoạt động ở mà...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong quá trình truyền tin qua xináp, điện thế hoạt động ở màng sau xuất hiện khi chất trung gian hoá học gắn vào các thụ thể ở màng sau.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP