Phát biểu nào sau đây là sai khi...

Sinh Thái Học Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hệ sinh thái? A...

0
Sinh Thái Học

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hệ sinh thái?
A. Quần xã càng đa dạng thì lưới thức ăn càng phức tạp.
B. Loài có kích thước quần thể càng lớn thì kích thước của mỗi cá thể trong loài càng bé.
C. Chuỗi thức ăn càng dài thì mức năng lượng mà mắt xích đứng cuối thu được càng thấp.
D. Mật độ quần thể càng cao thì mối quan hệ hỗ trợ cùng loài càng được tăng cường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
+ A, B đúng
+ C đúng vì năng lượng bị thất thoát qua các bậc dinh dưỡng nên mắt xích càng đứng cuối thì năng lượng thu được càng thấp.
+ D sai vì mật độ quần thể càng cao thì mối quan hệ cạnh cùng loài càng được tăng cường chứ không phải mối quan hệ hỗ trợ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP