Sự trao đổi chéo không cân giữa hai...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crôma...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây?
A. Mất đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể. B. Lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể.
C. Mất đoạn và lặp đoạn nhiễm sắc thể. D. Lặp đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp tương đồng dẫn đến đột biến : lặp đoạn và mất đoạn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Thế cho hỏi tí đk ko ạ khi nào thì xảy ra chuyển đoạn ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP