Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để...

Chương 4: Oxi - Không Khí Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều c...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế oxi. Chất nào tạo ra nhiều khí O2 hơn.

a) Viết phương trình phản ứng và giải thích.

b) Nếu điều chế dùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào kinh tế hơn? Biết rằng giá KMnO4là 30.000 đ/kg và KClO3 là 96.000 đ/kg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) Giả sử ta lấy cùng một khối lượng.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

VậyGiải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8nên khi nhiệt phân cùng 1 lượng chất cho nhiều oxi hơn là KClO3

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Số tiền mua 122,5g để điều chế 1,5mol O2:

0,1225.96000=11760(đồng)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Số tiền mua 474g để điều chế 1,5 mol O2:

0,474.30000=14220(đồng)

Vậy để điều chế cùng 1 thể tích khí O2 thì dùng KClO3 để điều chế tinh tế hơn tuy giá tiền cao hơn nhưng thể tích khí O2 sinh ra nhiều hơn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP