Trong những chất sau những chất nào được...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong những chất sau, những chất nào được ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong những chất sau, những chất nào được dùng để điều chế khí oxi? Viết phương trình phản ứng và nêu điều kiện phản ứng:

CuSO4; KClO3; CaCO3; KMnO4; H2O; K2SO4; HgO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các chất được dùng để điều chế oxi:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP