Trong bài thực hành thu khí oxi vào...

Chương 4: Oxi - Không Khí Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống ngh...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy không khí. Có 4 học sinh A, B, C, D đã lắp ráp dụng cụ thí nghiệm như sau đây. Hãy cho biết học sinh nào lắp ráp đúng? Giải thích. Xác định công thức các chất 1,2,3 có trong hình vẽ của thí nghiệm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Giải sách bà i tập Hóa 8 | Giải bà i tập Sách bà i tập Hóa 8

Giải sách bà i tập Hóa 8 | Giải bà i tập Sách bà i tập Hóa 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP