Tỉ lệ khối lượng của nito và oxi...

Chương 4: Oxi - Không Khí Tỉ lệ khối lượng của nito và oxi trong một ...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Tỉ lệ khối lượng của nito và oxi trong một oxit của nito là 7 : 20. Công thức của oxit là:

A. N2O. B. N2O3. C. NO2. D. N2O5.

Hãy chọn đáp số đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi công thức hóa học của oxit là NxOy.

Tỉ số khối lượng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy công thức hóa học của oxit Nito là: N2O5.

→ Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP