Cho 28 4g điphotpho penoxit P2O5 vào cốc...

Chương 4: Oxi - Không Khí Cho 28,4g điphotpho penoxit P2O5 vào cốc có...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Cho 28,4g điphotpho penoxit P2O5 vào cốc có chứa 90g H2O để tạo thành axit photphoric H3PO4. Khôi lượng axit H3PO4 tạo thành là:

A. 19.6g B. 58,8g C.39,2g D.40g

Hãy chọn đáp số đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Phương trình phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Tỉ lệ mol:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Vậy H2O dư và P2O5 hết.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

→ Chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP