Tất cả các phản ứng điều chế O2...

Chương 4: Oxi - Không Khí Tất cả các phản ứng điều chế O2 có thể gọi...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

Tất cả các phản ứng điều chế O2 có thể gọi là phản ứng phân hủy không?Hãy giải thích.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tất cả phản ứng điều chế O2 đều là phản ứng phân hủy vì từ 1 chất sau phản ứng tạo ra nhiều chất mới.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP