Lượng tử ánh sáng - Sự chậm lại...

Lượng tử ánh sáng - Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sự chậm lại của đồng hồ chuyển động:

\(\Delta t=\dfrac{\Delta t_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}> \Delta t_0\)

\(\Delta t_0\): thời gian đo theo đồng hồ chuyển động

\(\Delta t\): thời gian đo theo đồng hồ đứng yên

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP