Vật lí hạt nhân - Số nguyên tử...

Vật lí hạt nhân - Số nguyên tử trong lượng chất X

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Số nguyên tử có trong m(g) lượng chất X:

\(N=nN_A=\dfrac{m_x}{A}N_A\)

\(N_A=6,023.10^{23}\) là hằng số Avôgađrô

+) Khối lượng 1 mol của X:

\(m=m_xN_A\)

+) Số hạt prôtôn có trong m(g) \(_{Z}^{A}\textrm{X}\):

\(N_p=ZN_0=Z.\dfrac{m_x}{A}.N_A\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP