Mach numbers describe the velocity of airplanes ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Mach numbers describe the velocity of airplanes _...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Mach numbers describe the velocity of airplanes ______ over the speed of sound.
A. have moved B. move C. moving D. moved

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mach / mɑːk / (n): tốc độ
- velocity / vəˈlɒsəti / (n): tốc độ
mệnh đề quan hệ rút gọn dạng chủ động: ta bỏ đại từ quan hệ who, which, that... và động từ tobe (nếu
có) rồi chuyển động từ chính sang dạng v- ing
eg: the man who is standing there is my brother
ð the man standing there is my brother
ð mach numbers describe the velocity of airplanes moving over the speed of sound. (những con số về
tốc độ mach miêu tả tốc độ của các máy bay đang di chuyển nhanh hơn tốc độ của âm thanh)
ð đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP