_____________ Sir Isaac Newton described the laws of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _____________, Sir Isaac Newton described the law...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_____________, Sir Isaac Newton described the laws of gravitation.
A. A seventeenth-century scientist
B. When was a seventeenth-century scientist
C. Was a seventeenth-century scientist
D. Who was a seventeenth-century scientist

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chỗ trống cần điền cụm từ hoặc mệnh đề bổ nghĩa cho chủ ngữ sir isaac newton
a.một nhà khoa học thế kỉ xvii
b. khi đã là một nhà khoa học thế kỉ xvii (sai vì sau when phải là một mệnh đề)
c.là một nhà khoa học thế kỉ xvii (sai vì was không đứng đầu câu trần thuật)

d. ai là một nhà khoa học thế kỉ xvii (sai vì who nếu đứng đầu câu trong trường hợp này mang dạng
câu hỏi)
ð đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP