Manufacturers often sacrifice quality _________ A in place...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Manufacturers often sacrifice quality _________. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Manufacturers often sacrifice quality _________.
A. in place of to earn more money
B. and instead earn a bigger amount of money
C. for a larger profit margin
D. to gain more quantities of money

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

margin /ˈmɑːdʒɪn / (n): tỉ suất lợi nhuận/ lề sách
cấu trúc
- sacrifice smt for smb/ smt: hi sinh cái gì cho ai/ cái gì
eg: she sacrificed everything for her children.
ð đáp án c ( những nhà sản xuất thường hi sinh chất lương để lấy được nhiều lợi nhuận hơn)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP