Camp David __________ the official country home of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Camp David __________ the official country home o...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Camp David __________ the official country home of the U.S presidents.
A.that is B.it is C.is D.that it is

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
camp david là nơi ở chính thức của các tổng thống mĩ
chỗ trống thiếu động từ bổ nghĩa cho chủ ngữ
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP