She ________ her husband’s job for his ill...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She ________ her husband’s job for his ill health...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- accuse somebody (of something): buộc tội ai làm gì
eg: she accused him of lying
- claim (somebody/something) to be/do something: tuyên bố ai/ cái gì là gì
eg: i don't claim to be an expert.
- blame somebody/something (for something): đổ lỗi cho ai/ cái gì làm gì
eg: she doesn't blame anyone for her father's death.
- cause somebody something: gây cho ai cái gì
eg: the project is still causing him a lot of problems.
ð cô ấy đổ lỗi cho công việc của chồng cô gây ra tình trạng sức khỏe yếu của anh ấy
chọn c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP