The boy was ________ by a family in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The boy was ________ by a family in the countrysi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- bring up: nuôi dưỡng (chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục)

rear (v): nuôi nấng (nuôi đến khi lớn lên)
- grow up (v): trưởng thành, lớn lên
- breed (b): giao phối
ð cậu bé được nuôi dưỡng bởi một gia đình ở vùng nông thôn

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP