The tiny bells on the Christmas tree were...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The tiny bells on the Christmas tree were ______ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The tiny bells on the Christmas tree were ______ in the draught.
A. clanging B. tinkling C. gurgling D. ringing

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

clange (v): bám lấy, bó sát
- tinkle (v): kêu leng keng (một chuỗi âm thanh)
- gurgle (v): ùng ục, ồng ộc (nước chảy), róc rách (tiếng suối)
- ring (v): kêu, rung (chuông điện thoại, chuông cửa)
ð những chiếc chuông nhỏ trên cây giáng sinh kêu leng keng trong gió
ð đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP