Một hợp chất hữu cơ X có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hợp chất hữu cơ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối, 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 108 gam B. 432 gam C. 216 gam D. 162 gam Giải đáp HÓA 2 đã chọn câu trả lời 10.05.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> Muối + Andehit + H2O Do có H2O sinh ra nên X phải là este của phenol và một ancol kém bền. —> X là HCOO-C6H4-COO-CH=CH2 Phản ứng: HCOO-C6H4-COO-CH=CH2 + 3NaOH —> HCOONa + NaO-C6H4-COONa + CH3CHO + H2O —> nHCOONa = nCH3CHO = 1 —> nAg = 4 —> mAg = 432 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP