Mức năng lượng cao nhất trong cấu hình...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Mức năng lượng cao nhất trong cấu hìn...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Mức năng lượng cao nhất trong cấu hình electron của ion kim loại R3+ là 3d3. Vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. Chu kì 4, nhóm VIB.
  • B. Chu kì 4, nhóm VIIIB.
  • C. Chu kì 4, nhóm IVB.
  • D. Chu kì 4, nhóm VB

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: A

Mức năng lượng cao nhất trong cấu hình electron của ion kim loại R3+ là 3d3.
⇒ cấu hình em phân lớp ngoài cùng là 3d3
⇒ Với R thì: 3d54s1 là các phân lớp ngoài cùng
⇒ Chu kỳ IV nhóm VIB

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP