Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới thắng...

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến ch...

2
Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là
Sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa. Truyền thống yêu nước của nhân dân ta. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Hậu phương miền Bắc lớn mạnh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP