Nhận biết chất lỏng H2O NaCl HCl Na2CO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhận biết chất lỏng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhận biết chất lỏng H2O, NaCl, HCl, Na2CO3 không dùng hóa chất khác

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cho 2 chất vào nhau, có xuất hiện khí là cặp HCl và Na2CO3. Còn lại là cặp H2O, NaCl. Đun sôi đến cạn cặp H2O, NaCl. Bay hơi hết là H2O, còn lại chất rắn là NaCl. Cặp có khí: Cho từ từ dung dịch (1) này vào dung dịch (2), nếu có khí ngay thì (1) là Na2CO3, (2) là HCl: Na2CO3 + 2HCl —> NaCl + CO2 + H2O Nếu một lúc mới có khí thì (1) là HCl, (2) là Na2CO3: HCl + Na2CO3 —> NaHCO3 + NaCl HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP