Nung nóng hỗn hợp X gồm ba hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hỗn hợp X gồm ba hidrocacbon có các công thức tổng quát là CnH2n+2 , CmH2m , Cn+m+1H2m ( đều là hidrocacbon mạch hở và ở điều kiện thường đều là chất khí ; n,m nguyên dương) và 0,1 mol H2 trong bình kín ( xúc tác Ni). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được hỗ hợp Y . cho y tác dụng với lượng dư dung dịch Br2 trong CCl4 , thấy có tối đa 24g Br2 phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y, thu được a mol CO2 và 0,5 mol H2O . Gía trị của a là? A.0,25 0,3 C. 0,5 D.0,45

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP