Question 39: Why don't you try praising your...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 39: Why don't you try praising your stud...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 39: Why don't you try praising your students occasionally instead of ________ them all
the time?
A. rushing into B.shouting at C.falling over D.crying to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- praise (v): khen ngợi
- rush into something/into doing something: làm gì đó vội vàng không suy nghĩ
eg: we don't want to rush into having a baby.
- shout at smb: quát mắng ai
eg: then he started shouting and swearing at her.
- fall over: bất chợt ngừng hoạt động
eg: my spreadsheet keeps falling over.
- cry (v): khóc
ttại sao bạn không khen ngợi học sinh mình thay vì quát mắng chúng suốt ngày?
chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP