So sánh bán kính nguyên tử và ion...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon So sánh bán kính ngu...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
So sánh bán kính nguyên tử và ion của các nguyên tố sau: Na (Z = 11), K+ (Z = 19), Cl- (Z = 17), P (Z = 15)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cấu hình electron của các nguyên tử và ion: Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 K+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Cl-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Na có ít phân lớp electron nhất nên bán kính Na nhỏ nhất. K+ và Cl2 có cùng số electron (18) nhưng điện tích hạt nhân của K+ (19) lớn hơn Cl- (17), do đó lực hút tĩnh điện của hạt nhân và electron của K+ lớn hơn Cl- —> Bán kính K+ < bán kính Cl-. Tương tự, P có cùng số lớp electron với Cl- nhưng số electron và proton đều ít hơn Cl- —> Bán kính P > Bán kính Cl- Vậy chiều tăng dần bán kính là: Na < K+ < Cl- < P

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP