Tom: “Sorry I forgot to phone you last...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Tom: “Sorry, I forgot to phone you last night.” -...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Tom: “Sorry, I forgot to phone you last night.” - Mary: “_________ .”

A. I have nothing to tell you! B. Oh. Poor me!

C. Never mind! D. You was absent-minded

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Never mind!: Không sao đâu!

Các đáp án còn lại:

A. Tôi không còn gì để nói với bạn!

B. Ồ. Tội nghiệp tôi!

D. Bạn thật đáng trí.

Dn: Tom: “Xin lỗi, tôi quên không gọi điện cho bạn tối qua.” - Mary: “Không sao đâu!”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP