She is always diplomatic when she deals with...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She is always diplomatic when she deals with angr...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She is always diplomatic when she deals with angry students.

A. strict B. outspoken C. tactful D. firm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

diplomatic (ad)j = tactful (adj): khôn khéo

Các đáp án còn lại:

A. strict (adj): nghiêm khắc

B. outspoken (adj): thẳng thắn

D. firm (adj): cứng rắn

Dn: Cô ấy luôn luôn khôn khéo khi cô ấy đối mặt với các học sinh đang tức giận.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP