Grace Kelly was first famous as a Hollywood...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Grace Kelly was first famous as a Hollywood actre...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Grace Kelly was first famous as a Hollywood actress and then _________ Prince Rainier of Monaco.

A. to be the wife of B. she was a wife of C. the wife of D. as the wife of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc song song: Khi dùng liên từ kết hợp and để nối các thành phần của câu với nhau, những thành phần đó phải giống nhau về từ loại hoặc cấu trúc.

Dịch: Grace Kelly đầu tiên được biết đến như một nữ diễn viên Hollywood và sau đó là vợ của Hoàng tử Rainier của Monaco

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP