OPPOSITE This speedy and secure service of transferring...

Ngữ Pháp và Từ Vựng OPPOSITE This speedy and secure service of trans...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

OPPOSITE

This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. slow B. rapid C. careful D. hurried

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

speedy (adj): nhanh chóng >< slow (adj): chậm chạp

Các đáp án còn lại:

B. rapid (adj): nhanh

C. careful (adj): cẩn thận

D. hurried (adj): vội vã

Dịch: Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn này có thể hữu ích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP