Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ...

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), thực dân P...

0
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
Kết hợp phong kiến và đế quốc.Tư bản chủ nghĩa. Kết hợp phong kiến và tư sản.Phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phong kiến.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP