After the seventh month of pregnancy ______ a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng After the seventh month of pregnancy, ______ a go...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

After the seventh month of pregnancy, ______ a good chance of survival.
A. there is a premature baby B. a premature baby has
C. does a premature baby have D. it has premature baby

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

pregnancy / ˈpreɡnənsi /(n): tình trạng mang thai
- premature / ˈpremətʃə(r) /(adj): sơ sinh
chỗ trống cần điền chủ ngữ (s) và động từ (v)
s bổ nghĩa cho cụm trước nó after the seventh month of pregnancy (sau 7 tháng trong tình trạng thai nhi)
Þ chủ ngữ chỉ người (đứa trẻ)
a.có một đứa bé sơ sinh (không hợp nghĩa của câu)
b. một đứa bé sơ sinh có
c. một đứa bé sơ sinh có (sai vì không phải hiện tượng đảo ngữ)
d. nó có một đứa bé sơ sinh (không hợp nghĩa của câu)
ð đáp án b (sau 7 tháng trong tình trạng thai nhi, một đứa trẻ sơ sinh có cơ hội tốt để sống an toàn trong
bụng mẹ)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP