It is ________ that so many young people...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It is ________ that so many young people leave sc...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It is ________ that so many young people leave school without qualifications.
A. to be regretted B. to be regrettable
C. to be regretful D. to regret

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

regrettable: đáng tiếc
- regretful: cảm thấy luyến tiếc
it is tobe pii that + clause ó it is + pii that + clause : ai đó thế nào khi làm gì
eg: it is to be believed that she have told the truth about jane.
ð đáp án a (thật là luyến tiếc khi quá nhiều người trẻ tuổi ra trường mà không có trình độ chuyên môn)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP