Các bạn ơi các bạn cho mình hỏi...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Các bạn...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Các bạn ơi các bạn cho mình hỏi : Khi cho kim loại tác dụng với Hno3 mà có tạo muối NH4NO3 VÀ CÁC KHÍ thì mình có được áp dụng công thức nhanh cho nHNO3 hoặc n NO3- ( trng muối|) k ạ .EM cảm ơn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có nha

nH+ = nHNO3 = 2nO(oxit-nếu có) + 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4+
nNO3- (trong muối) = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 9nNH4+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP