căn x+3 +2x*căn x+1 =2x+ căn x^2+4x+3 phuongtrangdoan27112001...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon căn(x+3)+2x*căn(x+1)...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
căn(x+3)+2x*căn(x+1) =2x+ căn(x^2+4x+3) phuongtrangdoan27112001 hỏi 06.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP