Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử hãy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chỉ dùng duy nhất mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chỉ dùng duy nhất một thuốc thử, hãy phân biệt 6 chất bột sau : CaO, Na2O, P2O5, Al2O3, Fe2O3, CuO.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Dùng H2O: + Tan, tạo dung dịch màu trắng: CaO CaO + H2O —> Ca(OH)2 (1) + Tan, tạo dung dịch không màu: Na2O, P2O5. Na2O + H2O —> 2NaOH (2) P2O5 + 3H2O —> 2H3PO4 (3) + Không tan: Al2O3, Fe2O3, CuO. Lần lượt cho các chất rắn không tan vào dung dịch Ca(OH)2 thu được ở (1): + Tan là Al2O3: Al2O3 + Ca(OH)2 —> Ca(AlO2)2 + H2O + Không tan: Fe2O3, CuO Lần lượt cho Fe2O3 và CuO vào dung dịch (2)(3), tan tạo chất rắn màu xanh là CuO, màu vàng là Fe2O3, từ đó cũng phân biệt được (2) và (3): 3CuO + 2H3PO4 —> Cu3(PO4)2 + 3H2O Fe2O3 + 2H3PO4 —> 2FePO4 + 3H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP