Đốt cháy hoàn toàn 0 15 mol một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một hợp chất hữu cơ X thu được sản phẩm chỉ gồm H2O và 6,6 gam CO2. Số chất X (đã học trong chương trình phổ thông) thỏa mãn dữ kiện là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,15 —> Số C = nCO2/nX = 1 Các chất X thỏa mãn: CH4, HCHO, CH3OH, HCOOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP