Cho 0 14 mol CO2 hấp thụ hết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,14 mol CO2 hấp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,14 mol CO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,11 mol Ca(OH)2. Ta nhận thấy khối lượng CaCO3 tạo ra lớn hơn khối lượng CO2 đã dùng nên dung dịch còn lại giảm bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCaCO3 = a và nCa(HCO3)2 = b nCa(OH)2 = a + b = 0,11 nCO2 = a + 2b = 0,14 —> a = 0,08 và b = 0,03 Δm = mCO2 – mCaCO3 = -1,84 —> Dung dịch giảm 1,84 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP