Cho CuO tác dụng với 100 gam dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho CuO tác dụng với...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho CuO tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 20% A. Lập phương trình hóa học B. Tính khối lượng muối tạo thành

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mH2SO4 = 100.20/100 = 20 gam nH2SO4 = 20/98 = 0,2041 CuO + H2SO4 —> CuSO4 + H2O …………0,2041……..0,2041 —> mCuSO4 = 0,2041.160 = 32,656

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP