Hòa tan 11 2 gam hỗn hợp Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 11,2 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 11,2 gam hỗn hợp Cu và Ag bằng 19,6 gam dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí X và dung dịch Y. Dẫn toàn bộ khí X qua dung dịch nước clo dư, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thu 18,64 gam kết tủa. Nồng độ dung dịch H2SO4 ban đầu là? A. 75% B. 80% C. 85% D. 90%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí X là SO2. nSO2 = nBaSO4 = 0,08 —> nH2SO4 = 2nSO2 = 0,16 —> C%H2SO4 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP