Hòa tan hết 17 76 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 17,76 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 17,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Mg, Fe(NO3)2, Al vào dung dịch chứa 0,408 mol HCl thu được dung dịch Y và 1,6128 lit khí NO. Cho từ từ AgNO3 vào Y đến phản ứng hoàn toàn thì lượng AgNO3 phản ứng là 0,588 mol, sau phản ứng thu được 82,248 gam kết tủa và 0,448 lit NO2 và dung dich Z chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với: A. 42 B. 41 C. 43 D. 44 tau0211 trả lời 02.07.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 4nNO + 2nNO2 + 10nNH4+ —> nNH4+ = 0,008 mol Bảo toàn H —> nH2O = (0,408 – 0,008.4)/2 = 0,188 Bảo toàn khối lượng: m muối = 17,76 + 0,408.36,5 + 0,588.170 – mNO – mNO2 – mH2O – m↓ = 43,9 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP