Hòa tan 20 gam KCl vào 50ml nước...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 20 gam KCl v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 20 gam KCl vào 50ml nước. Tính nồng độ % của dung dịch thu được?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mH2O = 50.1 = 50 gam mdd = mKCl + mH2O = 70 gam C% = 20/70 = 28,57%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP