Có hỗn hợp bột sắt và bột kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hỗn hợp bột sắt v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hỗn hợp bột sắt và bột kim loại M có hoá trị n. Nếu hoà tan hết hỗn hợp này trong dung dịch HCl thu được 7,84 lít H2 (đktc). Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với khí Clo thì thể tích khí Clo cần dùng là 8,4 lít (đktc). Biết tỉ lệ số nguyên tử Fe và kim loại M là 1 : 4 a. Viết phương trình phản ứng đã xảy ra. b. Tính thể tích khí clo đã hóa hợp với kim loại M ở đktc. c. Xác định hoá trị n của kim loại M? d. Nếu khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp là 5,4 (gam) thì M là kim loại nào?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Tỉ lệ số nguyên tử cũng là tỉ lệ số mol nên nFe = x và nM = 4x Với HCl: Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2 x……………………………..x 2M + 2nHCl —> 2MCln + nH2 4x………………………………2nx —> nH2 = x + 2nx = 0,35 (1) Với Cl2: 2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3 x……….1,5x 2M + nCl2 —> 2MCln 4x…….2nx —> nCl2 = 1,5x + 2nx = 0,375 (2) b. Giải hệ (1)(2) —> x = 0,05 và nx = 0,15 —> nCl2 phản ứng với M = 2nx = 0,3 —> V Cl2 phản ứng với M = 6,72 lít c. Từ nx = 0,15 và x = 0,05 —> n = 3 d. nM = 4x = 0,2 —> M = 5,4/0,2 = 27: M là Al.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP