Cho 22 24 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 22,24 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 22,24 gam hỗn hợp X gồm trimetylamin và lysin tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được 33,92 gam muối. Nếu cho 22,24 gam X trên tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 22,08 gam. B. 34,40 gam. C. 14,72 gam. D. 20,16 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X gồm (CH3)3N (x mol) và Lys (y mol) —> mX = 59x + 146y = 22,24 nHCl = x + 2y = (33,92 – 22,24)/36,5 —> x = 0,08 và y = 0,12 —> mLysK = 22,08

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP