Cho 4 48 lít khí CO đktc đi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 lít khí CO (đktc) đi qua m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với He bằng 9,8. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,2 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chứa 47,1 gam muối. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là A. 32,95%. B.57,33%. C. 38,22%. D. 39,54%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nZ = nCO ban đầu = 0,2 —> Z chứa CO2 (0,14) và CO dư (0,06) Đặt a, b, c là số mol Al, Fe3O4 và CuO nO = 4b + c = 0,14 nNO = 3a + 3.3b + 2c = 0,2.3 m muối = 213a + 242.3b + 188c = 47,1 —> a = 0,1; b = 0,02; c = 0,06 —> %Fe3O4 = 38,22%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP